rekrutacja

,, W zwiazku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r (Dz.U. 2015 poz.719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby"

 

 

W dniach 01-30.03.2018r.  trwa rekrutacja dzieci do przedszkola. Szczegółowe zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu na rok szkolny 2018/2019".

Zgłoszenia dziecka dokonujemy za pomocą "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola".

Wniosek o przyjęcie do przedszkola                                                     Buttons2

Kryteria rekrutacji dzieci                                                                           Buttons2

                                                                            Harmonogram rekrutacji                                                                          Buttons2

                                                                            Potwierdzenie woli                                                                                             Buttons2

                                                                         Oświadczenie o samotnym wychowaniu                                           

                                                                           Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej                                           

                                                                          Lista dzieci zakwalifikowanych                                                                  

                                                                            Lista dzieci niezakwalifikowanych                                                        

                                                                            Lista dzieci przyjętych do przedszkola                                                                 

                                                                       Lista dzieci nieprzyjetych do przedszkola                                              

rada-rodzicowSkład Rady Rodziców :

Przewodnicząca -  Anna Winkel
Zastępca -  Małgorzata Strzelecka
Sekretarz -  Joanna Kasica
Skarbnik - Magdalena Jezierska

 

 

Komisja Rewizyjna :

  • Małgorzata Strzelecka
  • Michalina Babiaczyk
  • Sylwia Bobrowska

Numer konta Rady Rodziców : 24 1320 1351 2227 0395 2000 0001 Bank Pocztowy S.A.