rekrutacja

,, W zwiazku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r (Dz.U. 2015 poz.719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby"

 

 

 

 

                                                                    Procedura obiegu informacji w przedszkolu          

 

                                                           Obowiązek informacyjny                                              

 

                                                                    Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 1    

 

                                                                 System bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 1             

 

 W dniach 01-30.03.2018r.  trwa rekrutacja dzieci do przedszkola. Szczegółowe zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu na rok szkolny 2018/2019".

Zgłoszenia dziecka dokonujemy za pomocą "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola".

Wniosek o przyjęcie do przedszkola                                                     Buttons2

Kryteria rekrutacji dzieci                                                                          Buttons2

 Harmonogram rekrutacji                                                                         Buttons2

Potwierdzenie woli                                                                                         Buttons2

Oświadczenie o samotnym wychowaniu                                             

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej                                               

                                                                                                                                                                                                                                                     

 Lista dzieci przyjętych do przedszkola                                                

 Lista dzieci nieprzyjetych do przedszkola                                         

rada-rodzicowSkład Rady Rodziców :

Przewodnicząca -  Joanna Łukaszewicz-Kasica

Zastępca -  Patrycja Pyssa-Muszyńska

Sekretarz-  Sara Rakocy

Skarbnik - Magdalena Jezierska

 

 

Komisja Rewizyjna :

- Karolina Piechowiak

- Anna Adamczewska

 

Numer konta Rady Rodziców : 24 1320 1351 2227 0395 2000 0001 Bank Pocztowy S.A.