Zdjęcie z wydarzenia: Konkurs "Kim będę w przyszłości?" - przedstawiające dwoje dzieci i wystawę prac

Dnia 31.05.2021r. rozstrzygnęliśmy wewnatrzprzedszkolny konkurs "Kim będę w przyszłości?". Dzieci miały okazję poznać różne zawody i wypowiedzieć się, który one same chciałyby wykonywać, gdy dorosną. Wykonaliśmy piękne prace ilustrujące nasze przyszłe zawody. Powstały albumy i plakaty grupowe. Wszystkie dzieci za swoją pracę otrzymały drobne nagrody. Teraz mamy już w głowach pomysły, kim chcielibyśmy zostać, gdy dorośniemy.