IDEA PROJEKTU


W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu przystąpiło do programu Master ECO, którego celem jest rozpowszechnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zdobycie certyfikatu.


Główne działania tego przedsięwzięcia to wzbogacanie wiedzy, nabywanie umiejętności i wyrabianie nawyków w obszarze szeroko rozumianego środowiska naturalnego przez dzieci, pracowników przedszkola i rodziców. Ideą zrównoważonego rozwoju jest uwrażliwienie dzieci i rodziców na współczesne problemy świata oraz środowiska lokalnego. Projekt ten realizować będziemy, m.in. poprzez: ustalenie zasad zachowania się wobec przyrody, poznanie ekosystemów w różnych porach roku, jak również poprzez poszukiwanie przez społeczność przedszkolną sposobów gospodarowania surowcami. Po zrealizowaniu zaplanowanych działań nasze przedszkole będzie ubiegać się o zdobycie certyfikatu Master Eco wydawanego na trzy lata z możliwością jego przedłużenia.


CERTYFIKAT MASTER ECO:
Master Eco – to znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno – wychowawczych upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – jest to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.
„Rozwój nie jest zrównoważony, jeśli potrzeby ludzi zaspakajane są kosztem zachowania przyrody i środowiska, a także harmonijnego i sprawiedliwego podziału dóbr.”


KORZYŚCI PŁYNĄCE Z EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:
Dla dziecka:
a) rozwijanie swojego potencjału
b) poszerzanie horyzontów
c) zdobywanie nowych, praktycznych umiejętności
d) lepsze rozumie relacji i zależności we współczesnym świecie

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:
Wyróżnia się 4 główne aspekty:
- przyrodniczy – dotyczy m.in. obserwowania i badania przyrody, poznawania jej bogactwa oraz praw, a także zasad racjonalnego korzystania z jej dóbr,
- społeczny – dotyczy m.in. praw i obowiązków (w placówce to kodeksy, regulaminy), prowadzenie dyskusji, współpracy oraz podejmowania inicjatyw środowiskowych i ekologicznych, stworzenia kodeksu zachowań przyjaznych przyrodzie obowiązujący dzieci, personel oraz rodziców,
- ekonomiczny – dotyczy m.in. segregacji odpadów, oszczędności papieru, wody i materiałów, korzystania z urządzeń energooszczędnych,
- kulturowy – dotyczy m.in. kształcenia poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, uwzględnianie tradycji rodzinnych, narodowych.

eco


Celem podejmowanych działań jest:
Aktywizowanie na rzecz naszego miejsca na Ziemi, a także odpowiedzialność za to miejsce!
Dlatego, aby nasze przedszkole funkcjonowało w życiu codziennym według aspektu: społecznego, kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego, by stworzyć jedną, harmonijną całość, postanowiliśmy ubiegać się o CERTYFIKAT MASTER ECO.

Szczegółowe relacje z naszych działań zajdą Państwo na naszej stronie pod poniższymi linkami: