Nauczyciel:

mgr Katarzyna Marcinkowska

 

Woźna oddziałowa: Marzena Łuczak