Nauczyciel: mgr Katarzyna Marcinkowska

Woźna oddziałowa: Marzena Łuczak