Nauczyciele:

mgr Anna Kaczorowska

mgr Natalia Januchowska

 

Woźna oddziałowa: Elżbieta Czarnecka