tygryski20

Nauczyciel: mgr Anna Kaczorowska

Woźna oddziałowa: Elżbieta Czarnecka