Zdjęcie z wydarzenia: Jeżyki - Sprintem do maratonu - przedstawia certyfikat


Z naszego sprintem do maratonu. Było to jedno z kilku zadań, które obejmował projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” moduł misiowe zajęcia pod chmurką. Celem wydarzenia „Sprintem do maratonu” jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu. Wydarzenie odbyło się 31.05.22r. Tworzyliśmy bajkowy tor przeszkód. Do akcji zostali włączeni Rodzice, którzy wraz z dziećmi mieli za zadnie przygotować atrybuty bajkowe – dziękujemy za zaangażowanie!