Nauczyciele:

mgr Izabela Dawidowicz

mgr Małgorzata Borowiec

 

Woźna oddziałowa: Wioleta Pisarek