Nauczyciel : mgr Elżbieta Jezierska

Woźna oddziałowa: Izabela Dawidowicz