Nauczyciel : mgr Anna Kaczorowska

                       mgr Małgorzata Borowiec

Woźna oddziałowa: Elżbieta Woźna