Nauczyciel: mgr Renata Cytlak

                     mgr Małgorzata Borowiec

Woźna oddziałowa: Elżbieta Woźna