Nauczyciele :

 • Borowiec Małgorzata - dyrektor, nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje logopeda,
 • Cytlak Renata - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Erens Justyna - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Jezierska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje terapeuta pedagogiczny,
 • Kaczorowska Anna - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Gzińska Karolina - nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje oligofrenopedagog,
 • Przesławska Małgorzata - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje terapeuta pedagogiczny,
 • Przybyła- Głowińska  Małgorzata - nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje logopeda

 

 

Pracownicy obsługi :

 • Najdek Małgorzata- referent
 • Kulczak Agnieszka- woźna
 • Mirek Wanda- woźna
 • Dawidowicz Izabela- woźna
 • Woźna Elżbieta- woźna
 • Słoma Kamila- woźna
 • Czarnecka Elżbieta- woźna
 • Przybysz Jerzy- rzemieślnik- konserwator