Nauczyciele:

 • Borowiec Małgorzata - dyrektor, nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: logopeda;
 • Cytlak Renata - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Erens Justyna - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Jezierska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny;
 • Kaczorowska Anna - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Przesławska Małgorzata - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny;
 • Gzińska Karolina - nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog;
 • Przybyła - Głowińska  Małgorzata - nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: logopeda;
 • Marcinkowska Katarzyna - nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Dawidowicz Izabela - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny;
 • Januchowska Joanna - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Milena Szczepaniak - nauczyciel stażysta, wykształcenie wyższe magisterskie.

 

 

Pracownicy obsługi:

 • Słoma Kamila - referent;
 • Januchowska Natalia  - pomoc nauczyciela;
 • Kulczak Agnieszka - woźna;
 • Mirek Wanda - woźna;
 • Woźna Elżbieta - woźna;
 • Czarnecka Elżbieta - woźna;
 • Gaszyńska Alicja - woźna;
 • Pisarek Wioleta - woźna;
 • Kaczmarek Jolanta - woźna;
 • Łuczak Marzena - woźna;
 • Przybysz Jerzy - rzemieślnik- konserwator.