partnerzy

Ważnym obszarem pracy naszego przedszkola jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, które wspiera działania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola. Dzięki temu możemy przybliżyć dzieciom specyfikę pracy w różnych zawodach oraz uwrażliwić je na potrzeby innych.

 

Część działań jest podejmowana systematycznie, inne wynikają z bieżących potrzeb. W codziennej pracy współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które pomagają nam w procesie edukacji naszych wychowanków, przyczyniając się w ten sposób  do uatrakcyjnienia procesu wychowawczo - dydaktycznego.

 

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne
Polski Czerwony Krzyż Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne
Miejska Biblioteka Publiczna Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji
Miejska Biblioteka Publiczna Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji