Zdjęcie główne działu Partnerzy

Ważnym obszarem pracy naszego przedszkola jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, które wspiera działania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola. Dzięki temu możemy przybliżyć dzieciom specyfikę pracy w różnych zawodach oraz uwrażliwić je na potrzeby innych.

Część działań jest podejmowana systematycznie, inne wynikają z bieżących potrzeb. W codziennej pracy współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które pomagają nam w procesie edukacji naszych wychowanków, przyczyniając się w ten sposób  do uatrakcyjnienia procesu wychowawczo - dydaktycznego.

 • Polski Czerwony Krzyż
  Polski Czerwony Krzyż
 • Miejski Dom Kultury
  Miejski Dom Kultury
 • Muzeum Regionalne
  Muzeum Regionalne
 • Miejska Biblioteka Publiczna
  Miejska Biblioteka Publiczna
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Komenda Powiatowa Policji
  Komenda Powiatowa Policji