Materiały edukacyjne dotyczące aktywności dzieci w Internecie (link)

 

Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawierają one publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

 

Negatywne oddziaływanie telewizji na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dlaczego warto czytać dzieciom?  

Przykłady ćwiczeń usprawniających różne obszary funkcjonowania dziecka w ramach przygotowania do nauki szkolnej.  

Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego  

Nadopiekuńczość krzywdzi dziecko  

Jak nauczyć dziecko głoskować?  

Mały buntownik  

List Ministra Edukacji dla rodziców