Ilustracja działu O nas

Z kart naszej historii ...

Dnia 13.09.1949 roku utworzono przedszkole przy szkole podstawowej. Po raz  pierwszy zajęcia z dziećmi odbyły się  w dniu 23.09.1949 roku. Przedszkole posiadało wtedy  jeden oddział ze względu na brak warunków lokalowych. W dniu 29.04.1950 roku dokonano reorganizacji przedszkola, które zostało przeniesione do budynku przy ówczesnej ulicy Kolejowej. Długoletnim dyrektorem  placówki była Pani Janina Liskie, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

Od dnia 01.09.1987 r. stanowisko dyrektora  objęła Pani  Małgorzata Przesławska. Z dniem 1.09.1991 r. placówka została przeniesiona  do budynku przy ulicy Kcyńskiej 61, gdzie mieściły się dwa oddziały  żłobkowe.Tak współistniały przez dwa lata dwa odziały żłobka i dwa oddziały  przedszkola. Dnia 31.08.1993 r. został całkowicie zlikwidowany żłobek  oraz  Przedszkole nr 4, które mieściło się w obecnym budynku Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  przy ulicy Średniej. Dnia 01.09.1993 r.  zasoby przedszkola powiększyły się  o dwa oddziały przedszkolne  i  jeden żłobkowy, który został zlikwidowany w  2006 roku.Obecnie  Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy  posiada 6 oddziałów,  do  których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnym dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Małgorzata Borowiec.