hymn

„Na Wyspach Bergamutach”

Na wyspach Bergamutach

Podobno jest kot w butach

 Widziano także osła

 Którego mrówka niosła

 Jest kura samograjka

 Znosząca złote jajka

 Na dębach rosną jabłka

 W gronostajowych czapkach

 Jest i wieloryb stary

 Co nosi okulary

 Uczone są łososie

 W pomidorowym sosie

 I tresowane szczury

 Na szczycie szklanej góry

 Jest słoń z trąbami dwiema

 I tylko… wysp tych nie ma.

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.