Nauczyciel : mgr Justyna Erens

Woźna oddziałowa : Kamila Słoma