Nauczyciel : mgr Justyna Erens

Woźna oddziałowa :Magdalena Zochowska