zabki 20

Nauczyciel: mgr Justyna Erens

Pomoc nauczyciela: Natalia Januchowska

Woźna oddziałowa: Alicja Gaszyńska