Nauczyciele:

mgr Justyna Erens

mgr Elżbieta Jezierska

 

Woźna oddziałowa: Alicja Gaszyńska