Nauczyciel: mgr Karolina Gizińska

Woźna oddziałowa: Agnieszka Kulczak