Nauczyciele:

mgr Małgorzata Przybyła - Głowińska 

mgr Milena Szczepaniak

 

Woźna oddziałowa: Wanda Mirek