Nauczyciel : mgr Renata Cytlak, mgr Małgorzata Przesławska

Woźna oddziałowa : Wanda Mirek