rybki 20 

Nauczyciel: mgr Renata Cytlak

Woźna oddziałowa: Jolanta Kaczmarek