Nauczyciel : mgr Elżbieta Jezierska

Woźna oddziałowa : Izabela Dawidowicz