rybki20 

Nauczyciel: mgr Justyna Erens

Woźna oddziałowa: Alicja Gaszyńska