jezyki 20

Nauczyciel: mgr Izabela Dawidowicz

Woźna oddziałowa: Wioleta Pisarek