Nauczyciel: mgr Małgorzata Przesławska

Woźna oddziałowa: Jolanta Kaczmarek