Nauczyciel : mgr Małgorzata Przybyła- Głowińska

Woźna oddziałowa : Elżbieta Czarnecka