Zdjęcie z wydarzenia: Zdobyliśmy certyfikat Master Eco na kolejne 3 lata! - przedstawia certyfikat

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu przystąpiło do projektu „Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”, którego celem jest rozpowszechnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz poszerzanie wiedzy dotyczącej ekologii. W projekcie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne realizując plan działań w 4 aspektach: przyrodniczym, społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym.
Certyfikat otrzymaliśmy po audycie na kolejne trzy lata z możliwością kontynuacji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami: